Používáte v ABRA Flexi minimální stavy skladových karet? Chcete být informováni v případě, že se nějaká skladová karta dostává pod tento minimální stav a bude tedy potřeba zboží objednat nebo vyrobit? Integromat nabízí velmi jednoduché a elegantní řešení, jak si seznam skladových karet, které jsou pod minimální skladovou zásobou, poslat například na e-mail.

Upozornění: K nastavení Integromatu neposkytujeme technickou podporu. Pro detaily nastavení kontaktujte přímo podporu společnosti Integromat.

Získání skladových karet pod minimální zásobou z ABRA Flexi

Nejjednodušší a nejefektivnější možností je uživatelský dotaz. V ABRA Flexi jej tedy vytvoříte následovně:

select c.kod as cenik_kod,c.nazev as cenik_nazev,s.kod as sklad_kod,k.stavmjspozadavky,k.minmj from skarty as k join nucetobdobi uo on k.iducetobdobi = uo.iducetobdobi left join ccenik c on k.idcenik = c.idcenik left join dbsp s on k.idskladu = s.idbsp where uo.platioddata <= now() and uo.platidodata >= now()and k.stavmjspozadavky < k.minmj


Tento dotaz vrací zkratku a název ceníku, zkratku skladu, nastavený minimální stav skladu a aktuální stav skladu dané karty. Vrací jen záznamy, které se dostávají pod minimální stav. Ostatní záznamy nejsou v tuto chvíli důležité, proto je není potřeba do Integromatu posílat (šetří se operace).

Tento SQL dotaz je potřeba zadat do ABRA Flexi jako uživatelský dotaz do sekce Nástroje > Uživatelské dotazy.

Uživatelský dotaz bude Integromat spouštět pomocí ABRA Flexi API. Můžete si tedy ještě vyzkoušet, zda vše funguje tak, jak má.

Spuštění uživatelského dotazu přes API se provádí GET požadavkem na adresu

server:port/c/indetifikátor_firmy/uzivatelsky-dotaz/id_dotazu/call.json?limit=0např. https://demo.flexibee.eu/c/demo/uzivatelsky-dotaz/45/call.json?limit=0

Nastavením dotazu je v ABRA Flexi vše připraveno a můžete se pustit do práce v Integromatu.

Zpracování výsledku a odeslání mailu v Integromatu

Na celý scénář stačí FREE tarif Integromatu. Po úspěšné a rychlé registraci můžete tedy začít s tvorbou scénáře.

Modul HTTP

První modul načítá data z ABRA Flexi API. Musíte zadat adresu, na které si má Integromat načíst data a přihlašovací údaje. Nejvhodnější je používat data ve formátu JSON, protože se s nimi jednoduše pracuje.

JSON Modul

Další modul ve scénáři tedy bude JSON s nastavením Rozparsovat JSON. Do tohoto modulu přitékají data z HTTP modulu a vytváří se z nich struktura pro další zpracování.

V modulu je potřeba nadefinovat, jakou strukturu budou mít data, která přitečou. To je jediný obtížnější úkol v celém scénáři. Naštěstí je dostupný Generátor, do něhož se zadá ukázka dat a Integromat si datovou strukturu připraví sám.

Modul Iterátor

Pokud má být e-mail, který nakonec scénář vyprodukuje, hezky naformátovaný, je potřeba jako další modul vložit Iterátor. Tento modul bude postupně pocházet jednotlivé řádky výsledku a posílat je dál samostatně.

Nástroje Sestavit řetězec

Jakmile je výsledek „naparsován“ a rozdělen na jednotlivé řádky, můžete začít se sestavováním výsledku. Aby měl výsledný e-mail patřičnou strukturu, využijete modul pro sestavování řetězců. V něm si lze výsledek pěkně naformátovat. Při skládání výsledku můžete použít i HTML značky (<br />, <b>, <i>, …).

Odeslání e-mailu s výsledkem

Tělo e-mailu je seskládané, a tak jej zbývá už jen poslat. K tomu se dají použít hned dva moduly. Jako příklad poslouží modul Gmail.

Zvolte Spojení na Gmail, zadejte cílovou e-mailovou adresu, vyplňte předmět a jako obsah přidejte výstup z předchozích modulů.

Filtrování a neodeslání e-mailu v případě, že je všechno v pořádku

E-mailová notifikace se má samozřejmě posílat jen tehdy, existují-li skladové karty, jejichž stav je pod minimálním stavem. To je možné zajistit filtrací. Nejlepší je vložit ji mezi moduly JSON a Iterátor a nastavit tak, že v poli winstrom: DotazView[] (což je výsledek JSON parseru), musí být více než 0 záznamů.

Závěr

Vytvoření celé integrace je otázkou několika minut. Automatické spouštění scénáře stačí nechat provádět jednou denně. Není potřeba ho spouštět vícekrát. Ve většině případech tak bude stačit FREE tarif Integromatu. Místo formátovaného e-mailu si můžete taktéž nechat poslat např. EDI objednávku pro svého dodavatele a po zkontrolování ji rovnou odeslat.

Pokud mají být notifikace správné a použitelné, je potřeba mít ve skladu v ABRA Flexi pořádek. Minimální stavy zásob nastaveny jen tam, kde vás zajímají, a také správně a rychle naskladňovat zboží.

Našli jste odpověď?