Importy z Excelu - Majetek

Devátý díl tutoriálu o importech z Excelu - Majetek

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu majetku z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Import z Excelu do účtového rozvrhu naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Majetek.

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující faktury podobné s fakturou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující faktury možné použít jak vzor.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního majetku. Importovat budeme následující soubor: majetek_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Typ - Typ daného majetku. Odkazuje do evidence typů majetku (uvádějte kód typu).

Inv. čís. - Inventární číslo daného majetku(kód/zkratka).

Název - Název majetku. Textový řetězec (max.255 znaků).

Druh - Druh daného majetku. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty:

 • Hmotný dlouhodobý - druhMaj.hmDl

 • Nehmotný dlouhodobý - druhMaj.nehmDl

 • Drobný - druhMaj.drobny

 • Neodpisovaný (pouhá evidence) - druhMaj.neodepis

Zařazeno - Datum zařazení. Uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.01.2018).

Vyřazeno - Datum vyřazení. Uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.01.2018).

Cena - Cena daného majetku. Desetinné číslo(max. počet číslic 15). Minimální hodnota 0.0.

Způs. odp. - Způsob odpisování daného majetku. Speciální hodnota.
Možné hodnoty:

 • 100 % - zpusobOdp.zar100

 • 50 % / 50 % - zpusobOdp.zar5050

 • % Ročně - zpusobOdp.rocne

 • Rovnoměrné - typOdp.rovn

 • Zrychlené - typOdp.zrych

 • Měsíční - typOdp.mesic

Odp. skup. - Odpisová skupina daného majetku.Odkazuje na evidenci Majetek - > Odpisové skupiny).Uvádějte její kód.

Zač. daň. odp. - Datum začátku daňových odpisů. Uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.01.2018).

Účetní odp.? - Má daný majetek účetní odpisy? Speciální hodnota.Možné hodnoty:

 • Ne - nahrUcet.ne

 • Ano - nahrUcet.aPocMes

Zač. úč. odp. - Datum začátku účetních odpisů. Uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.01.2018).

Doba úč. odp. - Doba účetních podpisů.Desetinné číslo (např. 36).

Dodavatel - Dodavatel daného majetku. Odkazuje na kód/zkratku daného záznamu v adresáři firem.

Koupeno - Datum koupě daného majetku. Uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.01.2018).

Zůst. daň. - Daňový zůstatek. Desetinné číslo (max. počet číslic 15). Minimální hodnota 0.0.

Zůst. účet. - Účetní zůstatek. Desetinné číslo (max. počet číslic 15). Minimální hodnota 0.0.

Prim. účet - Primární účet daného majetku.Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.

Protiúč. zař. - Protiúčet zařazení daného majetku. Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.

Účet odp. - Účet odpisů daného majetku.Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.

Účet opr. - Účet oprávek daného majetku.Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.

Středisko - Středisko daného majetku. Odkazuje na číselník středisek. Uvádějte kód příslušného střediska.

Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese:https://demo.flexibee.eu/c/demo/majetek/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci majetku nově naimportovaný majetek.

Dostali jste odpověď na svou otázku?