Právo na výmaz je právem, které ukládá správci osobních údajů povinnost vymazat osobní údaje (bez zbytečného odkladu), pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  • Osobní údaje již nejsou pro správce dále potřebné - splnily účel, pro který byly shromažďovány.

  • Osoba odvolá souhlas ke zpracování (lze uplatnit za předpokladu, že je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje další důvod pro zpracování).

  • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.

  • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

  • V případě, že není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.

  • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.

Nyní se již podíváme na náš příklad tvorby požadavku s právem na výmaz.
Otevřeme si evidenci Požadavky v modulu GDPR.

- Důležité je v tomto případě uvedení typu požadavku Právo na výmaz.

- Maximální doba k vyřešení požadavku může být různá, zde je uveden 1 měsíc.

- Dále určete subjekt z adresáře, který vznesl požadavek a osobu z vaší firmy, která požadavek řeší.

  • Další informace jako Okolnosti, Poznámka, Komunikace a Přílohy nejsou povinné, ale doporučujeme jejich uvedení pro případné prokazování před úřadem na ochranu osobních údajů.

Našli jste odpověď?