Právo na opravu znamená následující:

V případě, že má subjekt podezření na nesprávnost svých schraňovaných osobních údajů (subjektivní nebo objektivní povahy), má nárok požádat danou společnost o opravu.

Subjekt má také právo (s přihlédnutím k účelům zpravcování) na doplnění neúplných osobních údajů (např. poskytnutím dodatečného prohlášení).

Správce by také měl zajistit možnost podávat žádosti na opravu online (zejména pak v případě zpracovávání osobních údajů elektronickými prostředky).

Nyní se již podíváme na náš příklad tvorby požadavku s právem na opravu.
Otevřeme si evidenci Požadavky v modulu GDPR.

- Důležité je v tomto případě uvedení typu požadavku Právo na opravu.

- Maximální doba k vyřešení požadavku může být různá, zde je uveden 1 měsíc.

- Dále určete subjekt z adresáře, který vznesl požadavek a osobu z vaší firmy, která požadavek řeší.

Další informace jako Okolnosti, Poznámka, Komunikace a Přílohy nejsou povinné, ale doporučujeme jejich uvedení pro případné prokazování před úřadem na ochranu osobních údajů.

Našli jste odpověď?