V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu položek přijatých faktur. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Za předpokladu, že vaše licence obsahuje import vydaných faktur, kde je import jejich položek obsažen, bude import k dispozici na adrese Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Položky přijatých faktur.

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již vytvořené položky faktur přijatých, je možno je vyexportovat (evidence Nákup -> Položky dokladů -> Položky přijatých faktur) a použít jako vzor pro import následujících.

Nyní se již můžeme přesunout k importu z Excelu konkrétních položek vydaných faktur či prodejek.
Importovat budeme následující soubor: fakPrijPolozky_vzor.xlsx

Upozornění č. 1: Položky dokladů lze importovat pouze za předpokladu, že existuje doklad, do kterého majít být naimportovány.

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění č. 2: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Doklad - Interní číslo přijaté faktury, do níž chcete položky importovat. Povinný údaj.

Kód z ceníku - Pokud je položka faktury ceníkovou položkou, vyplňte zde její kód z ceníku.

Označení - Označení dané položky, textový řádek.

Název - Název dané položky, textový řádek.

Množství - Množství dané položky.

Cena za MJ - Cena za MJ dané položky, nutno uvádět.

Celkem [Kč] -

Základ [Kč] - Základ v Kč dané položky (Cena za MJ * Množství). Není nutno uvádět, dopočte se automaticky na základě polí Cena zaMJ, Množství a DPH [%].

DPH [%] - Sazba DPH v procentech. Uvádějte číslem (např. 21).

DPH [Kč] - DPH v Kč dané položky. Není nutno uvádět, dopočte se automaticky na základě polí Cena zaMJ, Množství a DPH [%].

Typ položky - Typ dané položky. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty jsou:

  • typPolozky.obecny

  • typPolozky.katalog

  • typPolozky.ucetni

  • typPolozky.text

Typ sazby DPH - Typ sazby. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty jsou:

  • typSzbDph.dphOsv

  • typSzbDph.dphSniz

  • typSzbDph.dphSniz2

  • typSzbDph.dphZakl

Kopírovat MD účet základu - Má se účet MD základu zkopírovat z hlavičky dokladu? Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat D účet základu - Má se účet D základu zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat MD účet DPH - Má se MD DPH zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota(Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat D účet DPH - Má se účet DDPH zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota(Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat předpis - Má se předpis zaúčtování zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat zakázku - Má se zakázka zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat středisko - Má se středisko zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Kopírovat řádek DPH - Má se řádek DPH zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota(Ano = 1; Ne = 0).

Řádek kon. hl. - Řádek kontrolního hlášení (pokud je kopírován z hlavičky, není potřeba vyplňovat). V případě vyplnění uvádějte jeho kód z číselníku.

Kopírovat řádek kon. hl. DPH - Má se řádek kontrolního hlášení zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Veškeré vlastnosti evidence položek vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata-polozka/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétnímichybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se u dané přijaté faktury nové či aktualizované položky (možno dohledat také v evidenci Nákup -> Položky dokladů -> Položky přijatých faktur).

Našli jste odpověď?