Právo na přístup umožňuje občanům EU ověřovat zpracování jejich osobních údajů. Jedná se o téměř absolutní právo občanů (výjimka je pouze v případech stanovených článkem 23 - zájmy národní a veřejné bezpečnosti, apod.).

Každý občan EU má právo vědět a být informován o:

  • účelech zpracování,

  • kategorii dotčených osobních údajů,

  • příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

  • po jakou dobu budou osobní údaje schraňovány,

  • právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů a právo vznést námitku,

  • právu podat stížnost (u dozorového úřadu),

  • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,

  • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Nyní se již podíváme na náš příklad tvorby požadavku s právem na přístup k osobním údajům.

Otevřeme si evidenci Požadavky v modulu GDPR.

- Důležité je v tomto případě uvedení typu požadavku Právo na přístup k osobním údajům.

- Maximální doba k vyřešení požadavku může být různá, zde je uveden 1 měsíc.

- Dále určete subjekt z adresáře, který vznesl požadavek a osobu z vaší firmy, která požadavek řeší.

  • Další informace jako Okolnosti, Poznámka, Komunikace a Přílohy nejsou povinné, ale doporučujeme jejich uvedení pro případné prokazování před úřadem na ochranu osobních údajů.

Našli jste odpověď?