V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do účtového rozvrhu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Import z Excelu do účtového rozvrhu naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

Doporučení: Je vhodné vyexportovat již existující syntetický účet (evidence Účetnictví -> Účtový rozvrh) a použít jej jako vzor pro import následujících.

Importovat budeme následující soubor: uctovyRozvrh_vzor.xlsx

Upozornění č. 1: Pod výsledkový, rozvahový nebo závěrkový účet lze importovat záznamy pouze s účty obsaženými ve standardní učetní osnově. Do standardní účetní osnovy je možno přidat pouze podrozvahové nebo vnitropodnikové účty.

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění č. 2: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Účet - Číslo daného účtu, uvádějte celé číslo (např. 504002).

Název - Název importovaného účtu. Textový řetězec.

Typ účtu - Typ daného účtu.
Možné hodnoty:

  • typUctu.rozvahovy

  • typUctu.vysledkovy

  • typUctu.podrozvahovy

  • typUctu.zaverkovy

  • typUctu.vnitropodnikovy

Daňový - Jedná se o daňový účet? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Saldo - Spadá účet do salda? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Popis - Popis daného účtu. Textový řetězec.

Poznámka - Poznámka k danému účtu. Textový řetězec.

Měna - Měna importovaného účtu.

Platí od - Období, ve kterém danému účtu nabyla platnost. Uvádějte kód období(např. 2015).

Platí do - Období, ve kterém danému účtu skončila platnost. Uvádějte kód období(např. 2018).

Veškeré vlastnosti evidence položek vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/ucet/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v účtovém rozvrhu (Účetnictví -> Účtový rozvrh) nově naimportované záznamy.

Našli jste odpověď?