Osobní údaje, které projdou anonymizací, jsou takové údaje, které ani nepřímo nepomáhají k identifikaci dané osoby - nejsou s osobou nijak spojitelná. Anonymizace je nevratný proces bez možnosti zpětné identifikace osoby.

S anonymizovanými údaji je poté možné daleko volněji nakládat, protože nepodléhají přísným pravidlům o ochraně osobních údajů. Právě tyto údaje se poté využívají v obecně větších množstvích, např. u statistiky.

Smazání jména z dokumentu bohužel k anonymizaci často nestačí. Zejména v případě, že ostatní údaje z dokumentu odkazují na konkrétní osobu.

Anonymizaci je třeba posuzovat případ od případu.

Anonymizace ve Flexi:

Nová služba Anonymizace na vybraném záznamu anonymizuje hodnoty osobních údajů, pro které neexistuje platný účel. Nepovinné hodnoty jsou smazány. Povinné hodnoty jsou nahrazeny anonymizační hodnotou ***NN. Pokud je anonymizace spuštěna nad záznamem Adresy firmy jsou anonymizovány také záznamy, ve kterých je adresa použita.

Nyní se již podíváme na náš příklad procesu anonymizace.

Již nám skončila platnost účelu schraňování osobních údajů na jednom z našich závazků.

V horní liště si nad daným záznamem vybereme rozbalovací seznam označený GDPR a vybereme funkci anonymizovat:

Potvrdíme zájem o anonymizaci údajů:

Výsledek:

Na závazku byl v našem případě smazán název firmy. Jiné údaje, které bylo potřeba anonymizovat, uvedeny u závazku nebyly.

Našli jste odpověď?