Záruka na zboží je poskytována v souladu s obecně platnými právními předpisy.

- Záruční doba 24 měsíců začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.

- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady (nikoliv na vady způsobené zákazníkem).

- Záruka se nevztahuje např. na běžné opotřebení, nesprávnou manipulaci, nesprávné skladování, apod..

- V našem případě si ukážeme standardní dobu záruky 2 roky (samozřejmě se doba záruky může lišit).

Nyní se již podíváme na náš příklad tvorby účelu potřebného pro záruku zboží
Nejprve je nutné si vytvořit definici účelu.

- Právní titul je v případě zasílání newsletteru Oprávněný zájem.

- Na záložce výskyt údajů by měla být uvedena agenda Vydané faktury a pole E-mail, telefon.

- Platnost bude v případě záruky nastavena na Automaticky od začátku platnosti záznamu (jakmile prodáme zboží, začíná platit záruka).

- Doba platnosti účelu (= doba platnosti záruky) je v našem případě 2 roky.

Další nastavení, ať už se jedná o přístup k údajům (pověřená osoba), postup po vypršení, či doplnění poznámky či popisu na záložce Texty, je samozřejmě na vás, ale doporučujeme jejich uvedení pro případné prokazování před úřadem na ochranu osobních údajů.

Účely je možné následně dohledat v evidenci GDPR -> Účely. I zde je, jako ve většině evidencí ve Flexi, možnost použití filtrace (podle firmy, podle definice účelu, apod.).

Našli jste odpověď?