V této kapitole si ukážeme příklad, jak postupovat v případě vystavení faktury našim zákazníkům.

Jelikož daňové doklady (faktury) samozřejmě obsahují osobní údaje klientů, jsme jako správce povinni tyto údaje zpracovávat.

V případě faktury, pokud jste plátce DPH, je možné uchovávat faktury po dobu 10 let.
V případě faktury, pokud nejste plátce DPH, je možné uchovávat faktury po dobu 5 let.

Pro obě možnosti máme ve Flexi již přednastavené definice účelů.

Nyní se již podíváme na náš příklad tvorby účelu potřebného pro vystavení faktury u plátce DPH.

Definice účelů máme ve Flexi již předdefinovanou - pro plátce i neplátce DPH.

- Základní údaje (Výskyt údajů, ...) jsou v této definici již přednastaveny.

- Platnost je zde nastavena na "Automaticky od začátku platnosti záznamu", tedy účel vznikne pokaždé, když dojde k vystavení faktury.

- Jak je zmíněno výše, pro plátce DPH platí povinnost uchovávat osobní údaje po dobu 10 let (již přednastaveno).

- Právní titul je v případě fakturay "Splnění právní povinnosti" (již přednastaveno).

- Další informace, jako např. Přístup k údajům, Postup po vypršení apod., jsou samozřejmě nutné doplnit ručně.

Účely je možné následně dohledat v evidenci GDPR -> Účely. I zde je, jako ve většině evidencí ve Flexi, možnost použití filtrace (podle firmy, podle definice účelu, apod.).

Našli jste odpověď?