V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu ceníkové položky. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Import z Excelu do ceníku, stejně tak jako další importy, naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující karty ceníku, je možno je vyexportovat (evidence Zboží -> Ceník) a použít je jako vzor pro import následujících.

Nyní se již přesuneme k importu z Excelu konkrétní ceníkové položky.
Importovat budeme následující soubor: cenik_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Kód/zkratka - Kód/zkratka dané položky, jednoznačný identifikátor. Povinný údaj.

Název - Název dané položky. Textový řetězec(max. 255 znaků).

MJ - Měrná jednotka dané položky, odkazuje na číselník měrných jednotek. Jako identifikátor uveďte kód měrné jednotky.

Prodejní cena - Prodejní cena dané položky. O jakou cenu (zda - li bez DPH, či včetně DPH) se jedná, určuje níže zmíněný typ ceny. Na základě něj se dopočítá zbylá část ceny.

Typ ceny - Typ ceny položky. Určuje, jaký z typů je brán jako výchozí. Možné hodnoty:

 • typCeny.bezDph

 • typCeny.sDph

 • typCeny.sDphKoef

EAN - Čárový kód dané položky. Dle něj je poté možné, za pomoci čtečky, načítat položky do vybraných dokladů.
Textový řetězec.

Popis - Popis dané položky. Textový řetěžec(max. 255 znaků).

Sazba DPH - Sazba DPH, pod kterou spadá daná položka. Možné hodnoty:

 • typSzbDph.dphOsv

 • typSzbDph.dphSniz

 • typSzbDph.dphSniz2

 • typSzbDph.dphZkl

Skupina zboží - Skupina zboží, pod kterou spadá daná položka. Uvádějte kód dané skupiny zboží. Dohledatelné v evidenci Zboží - >Skupiny zboží.

Typ zásoby - Typ zásoby dané položky. Možné hodnoty:

 • typZasoby.zbozi

 • typZasoby.material

 • typZasoby.nedvyroba

 • typZasoby.polotovar

 • typZasoby.vyrobek

 • typZasoby.zvire

 • typZasoby.sluzba

 • typZasoby.poplatek

Skladové - Je zboží skladové? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Nákupní cena - Nákupní cena dané položky(bez DPH).

Výchozí cena - Výchozí cena dané položky(nákupní/výchozí).
Možné hodnoty:

 • typCenyVychozi.nakCena

 • typCenyVychozi.zadna

Evid. šar. - Mají se u položky evidovat šarže?Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Evid. exp. - Mají se u položky evidovat expirace? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Hmotnost (netto) - Hmotnost dané položky v dané měrné jednotce. Textový řetězec (uvádějte číslice).

MJ hmotnosti - Měrná jednotka hmotnosti danépoložky.

Záruka - Doba záruky dané položky. Uvádějte číslice.

MJ záruky - Měrná jednotka záruky (rok/měsíc/den).
Možné hodnoty:

 • mjZaruky.rok

 • mjZaruky.mesic

 • mjZaruky.den

Veškeré vlastnosti evidence položek vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v ceníku (Zboží -> Ceník) nově naimportované záznamy.

Našli jste odpověď?