V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu skladových karet. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Importy skladových karet, stejně tak jako další importy, naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující skladové karty, je možno je vyexportovat (evidence Zboží -> Skladové karty) a použít je jako vzor pro import následujících.

Nyní se již můžeme přesunout k importu z Excelu konkrétních skladových karet.
Importovat budeme následující soubor: sklKart_vzor.xlsx

Upozornění č. 1: Skladové karty lze importovat pouze tehdy, pokud uvedený kód z ceníku odkazuje na již existující záznam.

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění č. 2: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Sklad - Kód/zkratka daného skladu.Naleznete v evidenci Zboží - > Seznam skladů. Povinnépole.

Ceník - Kód/zkratka z ceníku. Naleznete v evidenci Zboží - > Ceník. Povinné pole (skladová karta vždy odkazuje na ceníkovou položku).

Účetní období - Kód/zkratka účetního období (obvykle se jako kód udává přímo daný rok, tedy např. 2017, 2018, ..). Naleznete v evidenci Firma - >Změna nebo přidání účetního období - > Správa účetních období. Povinné pole.

Stav zásob v MJ - Stav zásob dané položky v příslušné měrné jednotce. Uvádějte pouze číslo (měrná jednotka se přiřadí dle nastavení ceníkové položky).

Stav zásob [Kč] - Stav zásob dané položky v korunách (Kč za MJ * Ks).

Dostupné množství - Dostupné množství na dané skladové kartě. Využitelné zejména v případě, že používáte požadavky na výdej.

Dostupné množství= Stav zásob MJ - Požadavky MJ.

Min. zásoba MJ - Minimální počet MJ dané položky na skladě. Ve vydaných objednávkách lze poté na základě této informace objednat položky do dané minimální zásoby.

Poslední cena [Kč] - Cena za poslední přijmutou MJ dané položky. Není potřeba uvádět (doplní se automaticky na základě uvedených informací).

Popis - Popis dané položky. Textový řetězec (max. 255 znaků).

Místnost - Místnost, kde je na skladě uložena daná položka.
Odkazuje na evidenci Zboží - > Umístění na skladě. Uvádějte kód umístění.

Veškeré vlastnosti evidence skladových karet naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/skladova-karta/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci skladových karet nově vytvořené záznamy.

Našli jste odpověď?