V tiskovém výstupu Zaměstnanci -> Tiskové výstupy -> Pro OSSZ -> Příloha k žádosti o nemocenské, ... se ve Flexi automaticky nevyplňuje pole Pravděpodobná výše příjmu.

Je to z důvodu, že Flexi neobsahuje žádný údaj, který by s jistotou mohl odpovídat tomuto poli. Je tedy nutné tuto hodnotu doplnit ručně.

V případě výstupu ve formátu XML je možné tuto hodnotu doplnit tím, že přílohu nahrajeme na portál ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2020) a opravíme pole Pravděpodobná výše příjmu. Pole je ve formuláři přístupné pro zápis pouze v případě, že není vyplněný rozpis měsíců se započítatelným příjmem.

Po úpravě ve formuláři uložíme XML soubor a následně můžeme přílohu poslat.

Našli jste odpověď?