Typ srážky pro Insolvenci se ve mzdách ve Flexi nenachází.

Je možné využít některou z uživatelských srážek a přejmenovat její název.

Uživatelské srážky naleznete v menu Zaměstnanci -> Nastavení mzdových složek.

Zde nastavenou mzdovou složku můžeme následně vybrat na kartě zaměstnance v menu Zaměstnanci - Personalistika na záložce "Srážky".

Našli jste odpověď?