Pokud chceme, aby se vypočetla náhrada za svátek z pracovněprávního průměru, zvolíme v nastavení firmy (Moduly - Zaměstnanci - Úvazek) výpočet náhrady za svátky z průměru. Zde nastavíme výpočet pro všechny zaměstnance.

Taktéž je možné tuto informaci nastavit na kartě jednotlivých zaměstnanců v menu Zaměstnanci - Personalistika v menu "Pracovní poměr" na záložce "Úvazek". Zde vyplněná informace má přednost před nastavením celé firmy.

Pokud zaměstnanec ještě nemá odpracovaný kvartál, je nutné vyplnit pracovněprávní průměr v menu "Zaměstnanci" - "Personalistika" na kartě konkrétního zaměstnance na záložce "Pracovní poměr". Po kliknutí na tlačítko "Změnit" doplníme tzv. pravděpodobný pracovněprávní průměr.

Našli jste odpověď?