Pomocí mapování skladů lze definovat umístění na skladě položky, která je obsažena v kusovníku nebo sadě.

Využití nalezneme při dvou úkonech:

1) Při výrobě pomocí kusovníku (při příjmu výrobku na sklad, se kterým dojde k vydání příslušného materiálu ze skladu určeném v mapování skladů)
2) Při prodeji sady (dojde k vyskladnění odpovídajících komponent sady ze skladu určeném v mapování skladů)

Pokud Vám více vyhovují videotutoriály, shlédněte video níže. V opačném případě můžete pokračovat dále v písemném návodu.

Jak správně nastavit mapování skladů?

Mapování skladů naleznete v modulu Zboží, tedy Zboží - Mapování skladů.

Po otevření evidence a stisknutí tlačítko Nový se otevře formulář pro nový záznam mapování. Ten bude definovat, kde se položky (materiál) kusovníku či položky (komponenty) sady nacházejí.

Editační okno mapování skladů

Mapování skladů je rozděleno do tří sekcí.

Výběr střediska
Pokud máte firmu rozdělenou podle středisek, můžete v mapování skladu definovat, pro které z nich má být mapování použito. Pokud máte pouze jedno středisko (např. C: Centrála), vyberte první z možností - pro všechna střediska.

Výběr zboží
Zde definujeme, pro které zboží bude mapování uplatňováno.

Nejčastěji používanou možností je skupina zboží. Pokud např. vybereme skupinu zboží MATERIÁL, bude mapování uplatněno pro všechny ceníkové položky v ní obsažené. V praxi to znamená, že pokaždé, kdy dojde k příjmu výrobku či prodeji sady a položka v kusovníku či sadě je obsažena ve skupině MATERIÁL, bude vydána ze skladu určeném níže.

Rovněž lze definovat mapování skladů přímo pro konkrétní položku ceníku, v sekci výběru zboží se jedná o poslední přepínač.

Předvybíraný sklad
Jsme v posledním kroku a nezbývá než říci, kde se položky odpovídající nastavením výše nacházejí.

Jak bylo zmíněno v bodu výše, pokud položky kusovníku či sady budou odpovídat nastavení mapování skladů, budou vždy vydány ze skladu určeném zde.

Nyní si ukážeme dva příklady použití - pro kusovník a pro sady a komplety.

Kusovník

Dejme tomu, že máme kusovník výrobku nastaven tímto způsobem.

Přední kolo

Tedy výrobek PŘEDNÍ KOLO se skládá z materiálu:
RÁFEK (1ks); STŘED (1ks); DRÁTY (32ks)

Veškerý materiál je obsažen ve skupině zboží MATERIÁL a leží na skladě PLZEŇ, což je jiný sklad oproti tomu, kam bude výrobek přijat. U kusovníku má mapování smysl především tehdy, když se materiál nachází na jiném skladě, než na skladě kam bude výrobek přijat.

Nastavíme tedy mapování skladů následovně.

Nastavení mapování skladů

Jelikož není naše firma rozdělena do středisek, vybereme první možnost - pro všechny střediska. Dále chceme definovat mapování skladu pro skupinu zboží MATERIÁL a rovněž chceme uvést, že se položky nachází na skladě PLZEŇ.

Mapování skladů je připraveno a za předpokladu, že máme na skladě dostatek materiálu, můžeme přejít k výrobě.

Založíme tedy příjemku s položkou PŘEDNÍ KOLO a upřesněním typu pohybu Příjem výrobku (to je pro Flexi při výrobě stěžejní informace).

Příjem výrobku

S uložením příjemky dojde k vytvoření výdejky materiálu ze skladu určeném v mapování skladů, v našem případě skladu PLZEŇ.

Výdejka materiálu

Sady a komplety

Dejme tomu, že máme sadu SADA FOTOAPARÁTU nastavenou tímto způsobem.

Nastavení sady

První položka NIKON je obsažena ve skupině zboží FOTOAPARÁTY a nachází se na skladě PLZEŇ.

Druhá položka SD je obsažena ve skupině zboží SD KARTY a nachází se na skladě LIBEREC.

Mapování skladů bude tedy potřeba nastavit pro každou položku zvlášť.

Mapování skladů - NIKON
Mapování skladů - SD

S tímto nastavením můžeme přejít k prodeji sady, tedy vytvořením vydané faktury.

Prodej sady

Za předpokladu, že má typ faktury nastaveno automatické vytvoření skladového dokladu, dojde k vytvoření výdejky ze dvou skladů.

Výdej položek sady
Našli jste odpověď?