Debian Buster ani Bullseye není ve výchozím stavu kompatibilní s Flexi, protože v oficiálních repozitářích najdete pouze Java 11 (případně novější). Na jejich podpoře budeme pracovat, mezitím bude nutné nainstalovat Java 8.

Upozornění: návod je určen pro uživatele, kteří znají alespoň základy práce s terminálem!

Java

Debian Buster a Bullseye má v repozitářích bohužel pouze Javu 11, ačkoliv Java 8 je LTS a bude mít podporu až do roku 2026 (AdoptOpenJDK). Bude nutné přidat oficiální repozitář AdoptOpenJDK podle návodu zde: https://adoptopenjdk.net/installation.html#linux-pkg-deb

sudo apt-get install -y software-properties-common
wget -qO - https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/public | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository --yes https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/deb/

Samotné Flexi

Stačí stáhnout balíček z https://www.flexibee.eu/podpora/stazeni-flexibee/ nebo si můžete ručně přidat Flexi deb repozitář:

echo "deb http://download.flexibee.eu/download/deb-repository/ flexibee non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/flexibee.list

Pak už jen stačí aktualizovat APT cache a nainstalovat Flexi server / lokální instalaci:

sudo apt update && sudo apt install flexibee

nebo pouze klientskou aplikaci:

sudo apt update && sudo apt install flexibee-client
Našli jste odpověď?