Nutné předpoklady

 • V tomto případě se otevře nová zpráva ve Vašem výchozím emailovém klientovi. Ve Flexi není možné ovlivnit, v jakém programu se vygenerovaný email otevře. Vždy se zpráva vytváří ve výchozím emailovém klientovi nastaveném na Vašem PC.

 • Podporované emailové klienty naleznete zde. Případně pomoc s nastavením výchozího klienta můžete najít v návodech pro Windows a MacOS.

________________________________________________

Odesílatel

 • Odesílatel zprávy se vyplní podle nastavení Vašeho emailového klienta. Tuto adresu nelze ve Flexi přednastavit.

________________________________________________

Příjemce

 • Jako příjemce mailu se vyplní adresa Kontaktní osoby uvedená na záložce Zodpovědná osoba na hlavičce odesílaného dokladu. Tato osoba se dotahuje z Adresáře - ze záložky Kontakty u dané firmy.

 • Pokud potřebujete odeslat zprávu více příjemcům, je nutné mít vytvořeno více kontaktů a na záložce Upřesnění zaškrtnout, jaký typ dokladu se má na daný kontakt odesílat. Když budou mít tedy například dva kontakty zaškrtnuto Odesílat faktury, tak se při odesílání faktury do emailu vždy vloží emailové adresy obou kontaktů.

 • Pokud není vyplněná kontaktní osoba, jako příjemce emailu se doplní adresa uvedená v hlavičce firmy v Adresáři.

 • V případě výplatních pásek se adresa dotahuje z Personalistiky. Adresu lze vyplnit na záložce Adresa -> Kontaktní -> E-mail.

________________________________________________

Předmět zprávy

 • Do předmětu zprávy vstupuje název tiskového reportu, který je přednastaven na typu dokladu na záložce Tisk.

 • Pokud je vybrán standardní report, tak se do předmětu doplní i interní číslo dokladu.

 • Pokud je vybrán uživatelský report, tak do předmětu vstoupí samotný název reportu.

 • Pokud je na typu dokladu na záložce Tisk nastaveno více reportů, tak se do předmětu bere vždy ten poslední přidaný.

________________________________________________

Příloha

 • Do přílohy se vždy vkládá daný doklad ve formátu PDF. V případě faktur se vkládají soubory PDF a ISDOC. Vkládají se vždy oba soubory a nelze to nijak ovlivnit.

 • Jméno souboru je opět jméno tiskového reportu a interní číslo dokladu s tím, že obsahuje pouze písmena a čísla, ostatní znaky jsou nahrazeny podtržítkem.

 • Pokud je na typu dokladu na záložce Tisk zadáno více tiskových reportů, tak se pro každý zadaný report vytvoří příloha v emailu. V případě faktur se vloží jak ve formátu PDF, tak ISDOC.

 • Pokud není zadaný žádný report, tak se vždy vloží standardní tiskový report.

________________________________________________

Text emailu

 • Text v těle emailu lze přednastavit opět na typu dokladu. Konkrétně na záložce Texty na doklad a v poli Text pro odesílání… Lze zadat pouze text, není podporováno žádné formátování.

 • Jako podpis se doplní titul, jméno a příjmení uživatele ve Flexi, který odeslání provádí. Uživatele je možné upravit v menu Nástroje -> Osoby a uživatelé, pokud máte práva Admina.

 • Závěrečný text: Vygenerováno ekonomickým systémem ABRA Flexi, se doplní vždy a nelze to ničím změnit.

__________________________________________________________________

Zpět na výběr způsobu odesílání

Našli jste odpověď?