Flexi automaticky zjišťuje, jestli je verze klientské aplikace totožná s verzí na serveru, ke kterému se připojuje. Pokud to tak není, tak se klientská aplikace po přihlášení uživatele automaticky aktualizuje na verzi serveru. Součástí aktualizace bývá i stahování souborů.

Pokud stahování souborů stojí na 0 a data se nenačítají, může pomoci promazání cache. Řešením je tedy ukončit Flexi, promazat cache podle tohoto návodu a spustit Flexi znovu.

Našli jste odpověď?