Uvádíme zde příklad postupu, jak spárovat například ostatní závazek, který je v CZK s dvěma platbami - jednou v CZK a druhou v cizí měně.

  1. Platbu (bankovní doklad) v CZK spárovat se závazkem v CZK. (částečná úhrada)

  2. Platbu (bankovní doklad) v cizí měně je nutné zaúčtovat na peníze na cestě.

  3. Vytvořit doklad v modulu Vzájemné zápočty na částku, která odpovídá částce platby v cizí měně v bance a zaúčtovat na peníze na cestě. (tím se srovnají částky na účtu peníze na cestě)

  4. Vytvořit druhý doklad v modulu Vzájemné zápočty v CZK a spárovat s neuhrazenou částkou závazku.

  5. Případný rozdíl zaúčtovat do interních dokladů.

Následně bude závazek kompletně uhrazený. Pouze bankovní doklad v cizí měně nebude s ničím spárovaný.

Našli jste odpověď?