Výstupem pro daň z příjmu jako takovým Flexi nedisponuje. Pro právnickou osobu jsou podklady rozvaha a výkaz zisku a ztrát (výsledovka).

Ve variantě Premium je poté k dispozici Rozvaha a výkaz zisku a ztrát v XML - výstup lze nahrát na EPO.

​Před generací XML je zapotřebí rozvahu i výsledovku přepočítat na tisíce.

Našli jste odpověď?