Nastavení rezervací je dostupné v menu Firma -> Nastavení -> Moduly -> Prodej -> Rezervace.

  1. Pouze ruční - Rezervace lze vytvořit v menu Zboží -> Rezervace. Rovněž tak lze rezervaci vytvořit prostřednictvím objednávky - po jejím vytvořením s příslušnými náležitostmi (firma, položka) zvolit ve službách možnost Rezervovat.

  2. Automatická při vytvoření objednávky - Pokud se vytvoří objednávka na větší množství, než je na skladě, tak se vytvoří rezervace pouze na tu část, která je dostupná na skladě. Následně při příjmu daného zboží nedojde k vytvoření rezervace na zbylou část objednávky, která chyběla na skladě. Dostupné množství tedy následně zohlední pouze původní rezervovanou část objednávky.

  3. Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží - Pokud se vytvoří objednávka na větší množství, než je na skladě, tak se vytvoří rezervace pouze na tu část, která je dostupná na skladě. Následně při příjmu daného zboží dojde k vytvoření rezervace na zbylou část objednávky, která chyběla na skladě. Dostupné množství tedy následně zohlední celou objednávku.

  4. Automatická při vytvoření objednávky + Povolit rezervaci do záporu - Pokud se vytvoří objednávka na větší množství, než je na skladě, tak se vytvoří rezervace na celé množství objednávky daného zboží. Díky tomu se dostane Dostupné množství do záporu. Následně při přijetí daného zboží dojde k uspokojení rezervace a navýšení Dostupného množství. Dostupné množství tedy i v tomto případě zohlední celou objednávku.

__________________________________________________________________

Může se hodit

Rezervace a jejich vypořádání

Automatická rezervace do záporu

Rezervace sady

Našli jste odpověď?