Základním způsobem filtrování se vyfiltrují firmy přesně podle hodnoty pole Typ vztahu.

  • "adresar/(typVztahuK='typVztahu.dodavatel').json" -> Dodavatel

  • "adresar/(typVztahuK='typVztahu.odberatel').json" -> Odběratel

  • "adresar/(typVztahuK='typVztahu.odberDodav').json" -> Odběratel/Dodavatel

Druhým způsobem filtrování se vyfiltrují firmy pokud můžou být odběratelem nebo dodavatel.

  • "adresar.json?filter[typVztahuK]=typVztahu.dodavatel" -> Dodavatel + Odběratel/Dodavatel

  • "adresar.json?filter[typVztahuK]=typVztahu.odberatel" -> Odběratel + Odběratel/Dodavatel

  • "adresar.json?filter[typVztahuK]=typVztahu.odberDodav" -> Dodavatel + Odběratel + Odběratel/Dodavatel

Našli jste odpověď?