Jedná se o automaticky doplněné texty například popis dokladu v cizím jazyce při úhradě "Settlement of document".

Řešením je nastavení českého locale na serveru, lokálně v souboru /Applications/FlexiBee.app/Contents/Info.plist do sekce (až dole v souboru):


<key>JVMOptions</key>
<array>
<string>-Xmx1g</string>
....
</array>

přidat následující parametry:

<string>-Duser.country=CZ</string>
<string>-Duser.language=cs</string>
Našli jste odpověď?