Standardně se při odstranění faktury (nebo jejích položek) odstraní i výdejka vygenerovaná z faktury.

  • Pokud je při vytváření faktury v poli zdrojProSkl (Zdroj pro sklad. doklady) zadána hodnota false, tak se výdejka vytvořená z faktury při odstranění faktury (položek) nesmaže.

  • Pokud je zadána hodnota true (výchozí hodnota), tak se výdejka standardně smaže automaticky s odstraněním faktury (položek).

Našli jste odpověď?