Legislativa

  • Výpočet mezd ověřuje od měsíce září vypnutí volby prominutí sociálního pojištění za firmu. Pokud je prominutí na některém úvazku aktivní, dojde k přerušení výpočtu.

Našli jste odpověď?