Dovolte nám Vás upozornit, tato verze obsahuje velmi mnoho změn včetně aktualizací knihoven. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme před nasazením verze do ostrého provozu vyzkoušet funkčnost v testovacím prostředí. Zároveň doporučujeme před nasazením zálohovat Vaše data.

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 11. 2020):

Kompatibilita API

 • Na položkách faktur již nelze libovolně nastavovat zaúčtováníSjednocení chování API s logikou klientské aplikace – API nyní jako klientská aplikace, dovoluje na položkách faktur měnit zaúčtování jen některých účtů.Například u položek vydaných faktur nelze přímo měnit MD účty (základ + DPH), jejich definice je nutné uvést na hlavičce dokladu (analogicky u přijatých faktury pro D účty a podobně také pro moduly PHL a ZAV).

Nové funkce

 • Přidány Uživatelské mailové šablony pro definování obsahu odesílaných e-mailů. Dostupné ve variantě Premium v menu Nástroje. Více viz nápověda a podrobnější popis naleznete také v bázi znalostí.

 • Přidání funkce Hromadné změny na položky faktur, objednávek a skladových dokladů. Dostupné od varianty Business.

 • Akce pro odeslání dat mailem v aplikaci nabízejí po rozbalení i možnost odeslání prostřednictvím nastaveného SMTP serveru.

 • Přes REST API lze odeslat Výplatní pásky e-mailem. Mzdy, pro které mají být výplatní pásky odeslány definuje filtr. Příklad odeslání mezd:

/c/firma/mzda/(rok="2019" and mesic in ("1","2","3") and osbCis = "1")/automaticky-odeslat.xml?jeden-mail-prijemci=true
 • Import informačních zpráv o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců ve formátu XML.

 • Otočení typu pohybu a částky na úhradě při automatickém párování dobropisů je nyní volitelné. Pro nastavení slouží nové zaškrtávátko v Nastavení – Moduly – Peníze.

 • Přidání možnosti zaokrouhlení na „půlřády“ (pětky, pětidesetiny a pětisetiny). Řády zaokrouhlení se nyní zobrazují číselně. Nové možnosti zaokrouhlení v API mají konstanty: zaokrNa.5jednotky, zaokrNa.5desetiny, zaokrNa.5setiny.

Vylepšení

 • Při mazání položky faktury či skladového dokladu se sníží realizované množství na objednávce a aktualizuje se její stav. Navíc došlo k výkonnostní optimalizaci při práci s vazbami, kdy se nyní pracuje se všemi mazanými položkami najednou.

 • Funkce Zamknout / Otevřít zámek zamyká nebo odemyká všechny označené řádky (doklady) najednou.

 • Přidává nové stavy objednávek, Na cestě a Částečně na cestě. Odpovídajícím způsobem upravuje rychlou filtraci a toolbar Sumy.

 • Nový vzhled aktivačního formuláře Neregistrovaná verze pro nahrání licence.

 • Na firmách se státem legislativy Slovensko bylo vypnuto našeptávání firem z českého rejstříku (ARES). V případě potřeby je možné jej znovu aktivovat pokročilým parametrem paramNaseptavaniFiremSk s hodnotou true.

 • Redukce množství dotazů na počet rezervovaných kusů při editaci položky v GUI.

Údržba

 • Z instalátorů a instalačních balíčků byla odstraněna závislost na již nepodporovanou Javu 7.

 • Doplnění a opravy anglických a německých překladů.

 • Aktualizace číselníků Instrastat dle dat celní správy k datu 14.01.2020.

 • Změna názvu aplikace na ABRA Flexi.

Opravy chyb

 • Smazání firmy / uživatele, ať už přes API nebo aplikaci, nyní zareaguje také zahozením odpovídajících kontextových informací, případně odhlášením uživatele. Jinak řečeno po smazání firmy / uživatele je nyní můžeme znovu bezpečně vytvořit.

 • Interní chyby aplikace odesílá server se stavovým kódem 500. V některých případech docházelo chybně k uvedení kódu 400.

 • Služba Hotovostí úhrada dobropisu nebo záporné faktury, ostatních závazků nebo pohledávek vytváří správný kurzový rozdíl.

 • Zohlednění uživatelské volby při importu ISDOC, zda zaslat odpověď JSON, nebo defaultně XML.

 • ISP Pokročilé automatické párování:Pokud zákazník A platí ze svého známého účtu fakturu zákazníka B (dle variabilního symbolu) vzniklý přeplatek či záloha přísluší zákazníkovi B.Dosud byl takový přeplatek přiřazen zákazníkovi dle jeho bankovního účtu.

 • V API nebylo možné, v případě relačních vlastností, které odkazují na více možných evidencí, použít k identifikaci interní ID. Fungovaly pouze ostatní typy identifikátorů.

 • Měníme výchozí nastavení dokladových řad pro EUR pokladnu: “Příjem do pokladny“ má prefix “PE+”, “Výdej z pokladny“ má prefix “PE-“.

 • Proces serveru se ve většině případů odmítal korektně ukončit, v reakci na signál TERM nebo INT, a bylo nutné jej ukončit násilně signálem QUIT.

 • Při generování závazků z mezd docházelo občas k tomu, že součet vygenerovaných závazků SP za firmu nebyl na celé koruny. Rozdíl byl 0,01 Kč. Dělo se tak v případě, kdy zaměstnanci měli nastavena různá střediska.

 • Opravena chyba, ke které mohlo dojít při ukončení pracovní neschopnosti dlouhodobě nemocných zaměstnanců, pokud nepřítomnost zasahovala do uzamčeného období.

 • V příkazech k úhradě generujeme nově pořadí příkazu napříč všemi účty se stejným kódem banky (doteď se generovalo pro každý bankovní účet samostatně).

 • V některých případech se nepovedlo načíst výpis ve formátu Gemini, který obsahoval položky se zahraničním příjmem.

 • Oprava API filtrování podle hodnoty pole vnořené relace.

 • V aplikaci lze filtrovat záznamy dle hodnoty Poslední změna.

 • Ve firmě se slovenskou legislativou se v případě příkazů k úhradě ve formátu pain.001 pro Citibank a v jiné měně než EUR nahrazuje element SvcLvl označující SEPA platbu za specifickou identifikaci zahraniční platbu – element <?xml version="1.0"?> s kódem CITI574.

 • Server zbytečně pracoval s prvky grafického prostředí (AWT).

 • Oprava cest ke konfiguračním souborům v deb instalačním balíčku.

 • Optimalizace editace ve formuláři pro realizaci objednávky.Nedochází k neznámé chybě při editaci ve formuláři pro realizaci objednávky.

 • Oprava odinstalace linuxového RPM balíčku flexi-client.

 • API filtr přes relační vlastnosti dovoluje libovolnou hloubku zanoření s výjimkou vlastností, které nemají jednoznačnou evidenci.Ukázka filtru: /udalost/(zakazka.mistUrc.mesto = 'Praha')

 • Mail vytvořený pro odeslání v Microsoft Outlook zobrazuje korektně češtinu.

 • Při absenci automatické komunikace v licenci nebylo možné zobrazit dokladové evidence ve WUI.

 • Sestavu (PDF) lze odeslat mailem i v případě, že se nejedná o dokladový nebo mzdový report.

 • V nastavení firmy ve starém webovém rozhraní je nyní na kartě Ostatní dostupná volba Umožnit manuální přepsání interních čísel dokladů.

 • Pokud je uvedený text pro email na typu dokladu, použije se v mailu.Přidána podpora Freemarker šablony pro text emailu na typu dokladu.

 • Oprava sestavování příloh při hromadném odeslání dokladů e-mailem.

Našli jste odpověď?