V tomto článku najdeme návod, jak načítat bankovní výpisy do Flexi stažené z České spořitelny a jak vytvářet příkazy k úhradě, abychom je mohli načíst a odeslat z elektronického bankovnictví.

Flexi pro Českou spořitelnu podporuje tyto formáty: ABO, MultiCash

S pomocí zákazníků máme ověřenou funkčnost těchto formátů: MultiCash (cp852)

Načítání bankovních výpisů

Nejprve je nutné nastavit bankovní účet ve Flexi. Nastavení naleznete v menu Peníze > Seznam bankovních účtů, kde založíte nový účet.

Pozornost věnujte zejména nastavení Vašeho čísla účtu, formátu souboru, složek pro soubory a přípon souborů. Stažené soubory z aplikace banky musíte umístit do uvedené složky. Výpisy poté jednoduše načtete v evidenci Banka pomocí tlačítka Služby > Načíst výpisy.

________________________________________________

Vytváření příkazů k úhradě

Pokud máte vše korektně nastaveno dle přiloženého snímku příkaz k úhradě vyexportujete tlačítkem Odeslat na příkazu.

Poté již zbývá dokončit průvodce exportu, kde zvolíme elektronickou formu příkazu. Následujte pouze náhled souboru a po dokončení se příkaz uloží do nastavené složky.

________________________________________________

Základní nastavení elektronické banky můžete také shlédnout v tomto videu:

Stažení bankovních výpisů a tvorbu příkazu k úhradě můžete shlédnout zde:

Pokud zde najdete jakoukoliv nepřesnost, prosím, napište nám.

__________________________________________________________________

Zpět na seznam bank

Našli jste odpověď?