V programu Flexi je možné nastavit osobám, s možností se přihlásit do Vaší společnosti, role a práva, ve kterých jim můžete omezit editaci, zakázat přístup nebo jim umožnit pouze čtení v některých sekcích.

Pokud jste držitelem licence BASIC nebo BUSINESS, nemáte bohužel možnost nastavení "Práv viditelnosti dat". Můžete Však měnit Uživatelské role.

Změna uživatelské role: Nástroje -> Uživatelské role (zde je seznam již přednastavených rolí od Flexi - přednastavené role není možné změnit) -> Nový -> zvolte roli, která je Vaší představě nejblíže (je lepší práva ubírat, než přidávat - ušetří Vám to spoustu práce) -> v novém okně se Vám automaticky zobrazí přednastavená zkratka a název (je nutné je přejmenovat, jelikož 2x stejně pojmenovaná role nemůže být uložena) -> vyberte přístup (nejlépe ten, pro který jste se rozhodli, že je Vaší představě nejblíže) -> zde již jen upravíte dle možností Plný přístup - Pouze číst - Nepřístupné - Upřesnění přístupu

Po upravení uživatelské role: Nástroje -> Uživatelské role -> zde vytvoříte nového uživatele -> Přes uživatelské role mu zvolíme námi vytvořenou roli

Pokud jste držitelem licence PREMIUM, můžete upravit "Práva viditelnosti dat" přímo v Osoby a uživatelé.

Tvorba nové uživatelské role: Nový -> Nutné vyplnit Přihlašovací jméno a Heslo, Typ uživatele a Roli uživatele -> Poté upřesníte práva přes možnost Práva viditelnosti dat -> zde libovolně změníte přístupy/editace/prohlížení (Opět je lepší varianta zvolení role uživatele tak, aby jste práva spíše ubírali)

Našli jste odpověď?