Flexi modulem přímo zaměřeným na evidenci reklamací v současné době nedisponuje. Pro jejich evidenci je však možné využít již existující agendy.

Ukážeme si, jak na to.

V první řadě je potřeba pro evidenci reklamací využít nějakou neúčetní agendu. Obvykle doporučujeme agendu přijatých objednávek (Prodej -> Přijaté objednávky). Abychom odlišili standardní přijaté objednávky od reklamací, bude u nich zapotřebí vytvořit nový typ a novou dokladovou řadu.

Tvorba typu a dokladové řady přijatých objednávek

Nejprve založíme nový typ přijatých objednávek:

Prodej -> Typy dokladů -> Typy přijatých objednávek

Poté novou dokladovou řadu přijatých objednávek:

Prodej -> Dokladové řady -> Dokladové řady - přijaté objednávky

Nově vytvořenou dokladovou řadu nezapomeňte přiřadit do nově vytvořeného typu.

Pokud si v souvislosti s reklamacemi přejete evidovat i zboží, které jste přijali k reklamaci a nestačí Vám pouhá evidence mezi přijatými objednávkami, založte si nový sklad přímo pro reklamované zboží. Pomocí nového skladu odlišíte standardní zboží od reklamovaného.

Vytvoření nového reklamačního skladu

Zboží -> Seznam skladů

Nově vytvoření sklad rovněž přiřaďte do nového typu přijatých objednávek.

Zároveň, pokud jste sklad pro reklamace zakládali v době, kdy zboží v ceníku již existuje, bude ceníkovým položkám zapotřebí založit skladové karty pro tento sklad. To lze buďto ručně v ceníku, nebo importem z Excelu.

Pokud máme vše výše zmíněné nastaveno, měli bychom být schopni přijmout první reklamaci.

Vytvoření reklamace

Vytvoříme tedy přijatou objednávku novým typem dokladu (a dokladovou řadou), vyplníme firmu, která zboží reklamuje a přidáme reklamované položky. Další údaje, jako např. data Termín a Realizováno vyplňte dle potřeby.

Pokud chcete zároveň dané zboží přijmout na sklad, je zapotřebí separátně vytvořit příjemku na sklad reklamací. Z přijaté objednávky lze jako skladový doklad vytvořit pouze výdejka.

Je tedy zapotřebí příjemku vytvořit ručně a příp. provázat uživatelskou vazbou. Pokud uživatelskou vazbu nechcete vytvářet, můžete následující krok vynechat.

Vazba mezi přijatou objednávkou a příjemkou

Pokud chceme vytvořit uživatelskou vazbu, musíme nejprve založit její typ:

Nástroje -> Číselníky -> Typy uživatelských vazeb

Opět platí, že i skladové pohyby reklamací je možné odlišit od standardních příjemek či výdejek. Analogicky lze opět založit nový typ dokladu i dokladovou řadu (tentokrát v modulu Zboží).

Pokud máme již příjemku s příslušným zbožím vytvořenou, můžeme přijatou objednávku s příjemkou provázat.

Nad objednávkou klikneme na tlačítko Vazby, přejdeme do sekce uživatelských vazeb a vytvoříme novou vazbu.

Po stisku tlačítka Další pouze zvolíme příjemku, která má být s přijatou objednávkou provázána.

Dokončení reklamace

V předchozích krocích jsme zaevidovali celý proces přijetí reklamace. Od vytvoření reklamace (objednávky), přes přijetí zboží na sklad a provázání těchto dokladů.

Pokud se nyní nacházíme v době, kdy je reklamované zboží připraveno k navrácení zákazníkovi, vytvoříme nad přijatou reklamací (objednávkou) výdejku ze skladu.

Po vytvoření výdejky se samozřejmě vydá zboží ze skladu a zároveň nastaví stav reklamace (objednávky) na Vydáno/přijato. To pro Vás může být stav, kdy víte, že se o danou reklamaci již není potřeba dále zajímat.

Našli jste odpověď?