Všechny sbírky
Dokumentace a nápověda
Export, import
Podpora elektronické výměny dat (EDI)
Podpora elektronické výměny dat (EDI)

EDI komunikace v ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Elektronická výměna dat je efektivním způsobem přenosu strukturovaných dat v obchodním styku mezi různými informačními systémy a aplikacemi. Uživatelé EDI komunikace jsou ušetřeni převádění dat z papírových či elektronických dokumentů vytvořených obchodním partnerem do vlastního programu a proto je tok dat mezi partnery rychlejší a efektivnější. EDI komunikaci používají např. obchodní řetězce (Globus, OBI,…) či prodejci automobilů. Více se o EDI komunikaci dozvíte v článku Elektronická výměna dat ve Wikipedii.

Podpora EDI komunikace je obsahem licence Premium. Před zahájením EDI komunikace budete muset uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb EDI např. firmou GRiT, EDITEL apod.

ABRA Flexi používá pro komunikaci s poskytovatelem služeb EDI tzv. inhouse formát (vD96A v základní podobě formátu, bez rozšíření) včetně podpory přenesené daňové povinnosti. Před plánovanou implementací doporučujeme konzultaci napojení s naším konzultantem.

Podporované moduly

ABRA Flexi umí v EDI:

 • exportovat vydané objednávky ("ORDERS"),

 • importovat přijaté objednávky ("ORDERS"),

 • exportovat výdejky ("DESADV"),

  > exportér umožňuje nastavit export paletové SSCC kódy

 • importovat příjemky ("DESADV"),

 • exportovat vydané faktury, pouze s ceníkovými položkami ("INVOIC"),

  > export faktur ve formátu EDI je rozšířen o bankovního spojení (pole IBAN a BIC). > dále je možný export faktur do EDI v cizí měně.

  > základní podpora recyklačních poplatků: celkem za položku, příspěvek na jednotku a typ příspěvku.

  > Při importu z EDI se již k položce nevytvářejí poplatky dle definice v ceníku. Položka importovaná z EDI má poplatky zahrnuté do ceny položky.

> dále je možný import EDI faktur v cizí měně. Z řádku HDR se načítá měna a její kurz (pokud kurz není uveden, převezme se z číselníku podle nastavení firmy). Dále řádek ERT se sumami v domácí měně. Pokud sumy neodpovídají vypočteným sumám (sumy v měně / kurz) vznikne dorovnávací položka.

> dále s pokročilým parametrem paramEDIImportLINEanNepovinny povolit import položek, které nemají uveden EAN kód.

> k položce se nevytvářejí poplatky dle definice v ceníku. Položka importovaná z EDI má poplatky zahrnuté do ceny položky.

Tyto exporty a import jsou dostupné vždy na horní liště tabulkových přehledů dokladů pod tlačítkem .

Nastavení

Aby byla možná EDI komunikace, musíte mít:

 • v nastavení vaší firmy:na záložce "Upřesnění" vyplněný EAN kód a spisovou značku,na záložce "Automatické operace", podzáložce Typy dokladů, v bloku Zálohový daňový doklad (ZDD) vyplněna pole Vydaný a Přijatý,na záložce Moduly, podzáložce "Zboží", v sekci volba typu nových dokladů typ dokladu pro příjemky z EDI,na záložce Moduly, podzáložce Prodej, podzáložce "Prodej" dokladovou řadu pro vydané faktury,na záložce Moduly, podzáložce Prodej, podzáložce "Typy dokladů pro automatickou generaci" typ dokladu pro vydané zálohy,na záložce Moduly, podzáložce Prodej, podzáložce "Typy dokladů pro automatickou generaci" typ dokladu pro objednávky přijaté z EDI,na záložce Moduly, podzáložce Nákup, podzáložce "Typy dokladů pro automatickou generaci" typ dokladu pro přijaté faktury z EDI,

 • v adrese firmy, se kterou chcete komunikovat, vyplněn EAN kód v hlavním panelu, IČO a DIČ v záložce "Zákl. informace" a nastaven formát "EDI" v položce "Formát exportu", v záložce "Účtování",

 • pokud chcete exportovat do EDI doklad na konkrétní místo určení, je potřeba mít toto místo určení zadané v adresáři u odběratele a mít u něj vyplněný EAN kód. Poté je nutné místo určení nastavit na doklad.

 • u zboží, které chcete přes EDI komunikaci v dokladech exportovat, vyplněn EAN kód v záložce "Upřesnění" (v modulu "Ceník").

Automatizace importu EDI dokumentů

Pomocí pokročilé parametrizace je možné automatizovat import EDI dokumentů, který proběhne vždy při přihlášení do firmy. Parametry pro nastavení automatického importu jsou:

paramLoginImportEDIDirectory

Zdrojový adresář pro automatický import EDI souborů ORDERS (objednávky přijaté) při přihlášení.

paramLoginImportEDIMoveTo

Adresář pro přesunutí souborů ve formátu EDI souborů ORDERS (objednávky přijaté), které byly naimportované při přihlášení.

paramLoginImportEDIFapDirectory

Zdrojový adresář pro automatický import EDI souborů INVOIC (faktury přijaté) při přihlášení.

paramLoginImportEDIFapMoveTo

Adresář pro přesunutí souborů ve formátu EDI INVOIC (faktury přijaté), které byly naimportované při přihlášení.

paramLoginImportEDISklDirectory

Zdrojový adresář pro automatický import EDI souborů DESADV (příjemky) při přihlášení.

paramLoginImportEDISklMoveTo

Adresář pro přesunutí souborů ve formátu EDI DESADV (příjemky), které byly naimportované při přihlášení.

paramLoginImportEDISklad

Kód skladu pro import objednávek z EDI.

Pro zprovoznění automatického importu není potřeba nastavovat všechny parametry, ale postačí pouze ty, které se týkají typů dokumentů, pro které je automatický import požadován.


Ukázka xml souboru s nastavením parametrů pro import přijatých objednávek a přijatých faktur:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <parametr>
  <paramK>paramLoginImportEDIDirectory</paramK>
  <hodnota>c:\edi\obp_in</hodnota>
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramLoginImportEDIMoveTo</paramK>
  <hodnota>c:\edi\obp_loaded</hodnota>
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramLoginImportEDIFapDirectory</paramK>
  <hodnota>c:\edi\fap_in</hodnota>
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramLoginImportEDIFapMoveTo</paramK>
  <hodnota>c:\edi\fap_loaded</hodnota>
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramLoginImportEDISklad</paramK>
  <hodnota>SKLAD</hodnota>
 </parametr>
</winstrom>

Postup zprovoznění automatického importu:

 1. Připravte si složky, ze kterých se budou EDI soubory importovat.

 2. Následně vytvořte xml soubor s nastavením parametrů a naimportujte jej do ABRA Flexi.

 3. Došlé EDI soubory ukládejte do určených složek. Po příštím přihlášení do firmy se automaticky spustí jejich postupný import a pak se přesunou do složky pro naimportované soubory.

Další možnosti parametrizace

Pomocí pokročilé parametrizace je možné nastavit další parmetry, pomocí kterých je možné upravit chování podpory elektronické výměny dat EDI:

paramEDIEanObjednateleZMistaUrceni

Hodnota "true", pokud se má při EDI exportu používat jako GLN objednatele EAN z místa určení, "false" pro standardní chování (EAN z dokladu).

paramEDIExportPodleZaskrtavatek

Zohledňovat při exportu do EDI výběr dokladů (hodnota "true") nebo standardně exportovat pouze aktuální záznam (hodnota "false")

paramEDIExportDirectory

Adresář pro uložení vyexportovaných souborů ve formátu EDI.

Implementační poznámka

Některé obchodní řetězce (Globus, Ahold, …) neumožňují při importu dokladů používat v dokladových řadách alfanumerické znaky A-Z. Pokud je v dokladových řadách používáte, je nutno pro ně vytvořit samostatné dokladové řady.

Dostali jste odpověď na svou otázku?