Následující návod popisuje napojení ABRA Flexi na fiskální pokladny ELCOM.


Ovladač USB portu pokladny

Ovladač USB portu zpřístupní připojenou pokladnu Euro-50 Mini jakoby byla připojena sériovým portem, např. COM3 (Windows) nebo /dev/ttyS0 (Linux).

V případě Windows si z webu společnosti ELCOM stáhnete balíček ovladače a budete při jeho instalaci postupovat dle návodu v souboru citaj ma.txt, který je v balíčku obsažen.
Po dokončení instalace a připojení pokladny byste měli vidět ve Správci zařízení v části stromu Porty (COM a LPT) zařízení Euro-50 Mini Communications Port a označením konkrétního přiděleného portu.

V případě Linuxu se může konkrétní název zařízení velmi lišit, ale téměř vždy by měl

začínat na tty. Po připojení zařízení by se měl zobrazit ve výstupu příkazu:

dmesg | grep tty

Pravděpodobně bude zapotřebí přidat uživateli právo čtení / zápisu do souboru daného zařízení. Obvykle se to řeší členstvím ve speciální skupině (např. uucp).

Komunikace se zařízením
Aplikačním protokolem

Jedná se o nový, a současně jediný podporovaný, způsob napojení na fiskální pokladny ELCOM. Nevyžaduje instalaci komunikačních knihoven, napojení je platformě nezávislé (lze realizovat z libovolného operačního systému). Komunikační protokol je implementovaný přímo ve ABRA Flexi.

Komunikační knihovnou ELCOM

Upozornění 1: Jedná se o původní způsob napojení na fiskální pokladny, který již není podporován a jeho funkčnost není zaručena.

Upozornění 2: Knihovny dodávané společností ELCOM jsou 32bitové a proto kompatibilní výhradně s 32bitovou verzí Javy. Pokusíte-li se použít tyto knihovny v kombinaci s prodejní kasou ABRA Flexi, které bylo spuštěno s 64bitovou Javou, budete aplikací na problém upozorněni chybovou hláškou. Řešením je nainstalovat 32bitovou verzi Javy a spouštět ABRA Flexi s ní.

Pro možnost komunikace aplikace ABRA Flexi s pokladnou je potřeba nainstalovat podpůrné knihovny. Pro kompletní instalaci budete potřebovat práva Správce; stará-li se vám o instalace jiná osoba, ponechte tuto část plně na ní.

  1. Z webu společnosti ELCOM si stáhněte balíček komunikačních knihovenanglický či slovenský.
  2. Z balíčku rozbalte instalační program.
  3. Spusťte instalační program a proveďte instalaci, při výběru státu zvolte slovenskou verzi.
  4. Po dokončení instalace komunikačních knihoven bude nezbytné zkopírovat několik právě nainstalovaných souborů do adresáře s ABRA Flexi. Konkrétně z adresáře %SystemDrive%/Program Files/Elcom či %SystemDrive%/Program Files (x86)/Elcom zkopírovat soubory:
  • ECR.dll
  • Comm32.dll
  • CommTX.dll
  • POS.dll

do adresáře s aplikací ABRA Flexi, %SystemDrive%/Program Files/Winstrom či %SystemDrive%/Program Files (x86)/Winstrom (popř. do adresáře %SystemDrive%/Windows/System32).

Euro2A

Pro kontrolu správného nastavení komunikace počítače a pokladny, nastavení daní a dalších dat můžete použít program Euro2A. Z webu společnosti ELCOM si stáhnete balíček programu. V balíčku jsou obsaženy dvě verze, rozbalte si soubor Euro2A_ver6_00_SKf.exe s novější verzí 6.00 a program nainstalujte.

Pomocí programu je možné zkontrolovat, zda je pokladna k počítači připojená a na jakém portu, a především je programem potřeba nastavit používané sazby DPH. Program je vybaven rozsáhlou nápovědou.

Konfigurační soubor pos.xml

Pro nastavení parametrů komunikace aplikace ABRA Flexi s pokladnou je potřeba soubor pos.xml. Ten má pro aplikační protokol následující podobu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<settings>

<!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->

<cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>

<!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->

<cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>

</settings>

Upozornění: Nesmí být uvedena volba cashRegisterType, která aktivuje původní způsob napojení komunikační knihovnou.

V případě, kdy v konfiguračním souboru nejsou uvedeny nepovinné parametry, použijí se výchozí hodnoty. Používáte-li pos.xml již např. pro platební terminál, přidejte do existujícího souboru výše uvedené parametry.

Soubor pos.xml je potřeba umístit do adresáře (variantu zvolte dle používané verze Windows):

%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\

%SystemDrive%\Program Files\Common Files\WinStrom\

Zápis souboru do tohoto adresáře bude velmi pravděpodobně vyžadovat práva správce.

Máte-li během aktualizace souboru pos.xml spuštěnou aplikaci Flexi, pak pro načtení aktualizované konfigurace stačí zavřít a otevřít okno prodejní kasy.

Nastavení pos.xml pro komunikační knihovnu Elcom

Pro úplnost ještě uvádíme podobu pos.xml pro původní způsob napojení:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<settings>

<!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->

<cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>

<!-- Typ pokladny, obvykle je uveden na stitku na zadni strane zarizeni -->

<cashRegisterType>Euro-50TE Mini</cashRegisterType>

<!-- Cislo pokladny (nepovinne, vychozi je "1") -->

<cashRegisterNumber>1</cashRegisterNumber>

<!-- Rezim fiskalni pokladny (nepovinne, vychozi je "true") -->

<cashRegisterFiscal>true</cashRegisterFiscal>

<!-- Stat (nepovinne, vychozi je "CZ") -->

<cashRegisterCountry>SK</cashRegisterCountry>

<!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->

<cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>

</settings>

Nastavení v ABRA Flexi

Funkčnost prodejní kasy je rozšiřujícím modulem, který je potřeba zakoupit. Po zpřístupnění funkce je potřeba v hlavní nabídce Prodej – Typy dokladů zvolit položku Seznam prodejních kas. Zobrazí se seznam prodejních kas, ve kterém zvolíte nebo vytvoříte záznam fiskální pokladny a otevřete jej pro úpravy. Na záložce Správa zaškrtněte příznak Použít registrační pokladnu a záznam uložte. Následně by pokladna měla být připravena pro prodej.

Správné nastavení napojení lze ověřit službou Test komunikace – fiskální kasa v modulu Prodejní kasa.

Našli jste odpověď?