Přehled změn v ABRA Flexi (16. 11. 2020):

Údržba

  • Prodloužení délky RSA klíče generovaného self-signed SSL certifikátu na 2048 bitů.

Opravy chyb

  • Odstraněno vzájemné odhlašování uživatelů pro https://demo.flexibee.eu/.

  • Výskyt chyb při importu dat ve formátu XLS v klientské aplikaci mohl způsobit chybu aplikace.

  • Oprava validace čísla rozhodnutí při importu souboru eNeschopenky.

  • Umožněna současná práce uživatele v klientské aplikaci a webovém rozhraní.

  • Odesílání upomínek e-mailem interní službou Upomínka způsobovalo chybu aplikace.

Našli jste odpověď?