Sady a komplety slouží jako prodejní nástroj. Pokud chcete více komponent (ceníkových položek) prodat jako jednu položku, jste na správném místě.

Sada jako taková nemá vlastní skladovou zásobu, ta se řeší právě u jejích jednotlivých položek (komponent). S prodejem sady dochází k vyskladnění položek v ní obsažených.

Sady a komplety je možné nastavit i prostřednictvím webové aplikace, k dispozici máme rovněž návod.

Ukážeme si princip na jednoduchém příkladu:

Naše společnost se zabývá prodejem elektroniky. Chceme prodat sadu fotoaparátu, ve které je obsažen fotoaparát, pouzdro a SD karta.

Krok č. 1)

Založíme si ceníkovou položku (sadu), která ponese název SET FOTOAPARÁTU.

Poznámka č. 1:

Sada jako taková nemá z logiky věci nákupní (resp. nákladovou) cenu. Pokud je u sady uvedena nákupní cena, jedná se pouze o cenu "orientační". Skutečné náklady na její prodej se počítají z položek v ní obsažených, tedy z výdejky příslušných položek.

Poznámka č. 2:

Prodejní cena sady se nevypočítává z prodejních cen obsažených položek, je tedy zapotřebí ji uvést přímo do sady jako takové.

Poznámka č. 3:

Sada, ačkoliv nemá vlastní skladovou zásobu (naskladňují se jednotlivé komponenty, nikoliv sada), musí být evidována jako skladové zboží.

Krok č. 2)

Jako kterékoliv jiné položky v ceníku si založíme (pokud již neexistují) jednotlivé položky, které budou součástí setu (sady).

Pomocí tlačítka "Přidat" poté pokračujeme k jejich přidání. Každá položka může být v sadě obsažena po více kusech.

Pokud máme veškeré potřebné položky přidány do sady, můžeme sadu uložit.

Poznámka č. 4:

Pokud se mají komponenty odečítat z jiného skladu, než na kterém je evidována sada jako taková, je zapotřebí nastavit Mapování skladů.

Nastavení sad a kompletů začíná ve videu v čase 3:05.

Jelikož máme sadu správně nastavenou, můžeme ji vyzkoušet prodat. Přejdeme tedy do vydaných faktur, založíme fakturu novou a vložíme do ní tuto sadu.

S uložením faktury (za předpokladu, že má typ faktury nastavenou automatickou generaci skladového dokladu) dojde k vytvoření výdejky na příslušné položky sady.

Ve vazbách nad danou fakturou (či prodejkou) můžeme najít výdejku, ve které jsou dané komponenty vyskladněny.

Naskladnění i vyskladnění probíhá pouze v rámci komponent sady, sada jako taková vlastní skladovou zásobu nemá.

Časté dotazy týkajících se sad a kompletů

Je možné nastavení sady kopírovat do jiné položky?

Sadu je možné kopírovat. U položek sady je k dispozici tlačítko, které umožňuje zkopírovat nastavení jiné sady a vložit ji do nově vytvářené.

Lze z objednané sady rovnou vytvořit objednávku dodavateli na její komponenty?

Pokud odběratel objednává sadu (vytvoříte na ni tedy přijatou objednávku), je možné rovnou vytvořit objednávku vydanou. Objednány budou pouze komponenty sady.

Mapování skladů je zapotřebí nastavovat vždy?

Mapování skladů není potřeba, pokud máte pouze jeden sklad.

Sada dříve byla standardní položka a mám na ní skladovou zásobu, jak se jí mohu zbavit?

Pokud nynější sada byla standardní položkou, na které byly skladové pohyby a po vytvoření sady je na skladě nějaký zůstatek, je jedinou možností vyskladnění odstranit nastavení sady v ceníku a až poté vyskladnění provést.

Lze sadu použít v jiném modulu, než prodej?

Položku, která je sadou, nelze použít v modulu Nákup ani v modulu Zboží. V těchto modulech lze použít pouze položky sady.

Lze zjistit dostupné množství celé sady?

Je to možné, za pomoci našeho doplňku. Ten lze jednoduše stáhnout (od varianty Premium) a používat jej.

Našli jste odpověď?