Skutečné umístění adresářů se může lišit podle zvoleného jazyka, verze operačního systému, instalačního adresáře a konfigurace systému.

Windows

Adresář s aplikací

C:\Program Files\WinStrom
nebo
C:\Program Files (x86)\WinStrom

Adresář s PostgreSQL

C:\Program Files\WinStrom\pgsql
nebo
C:\Program Files (x86)\WinStrom\pgsql

Adresář s Flexi-server.xml

C:\Program Files\Common Files\WinStrom
nebo
C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom

Adresář s daty firmy (PostgreSQL)

C:\winstrom-data

Adresář se zálohami

C:\Documents and Settings\user\Dokumenty\WinStrom\Záloha dat

Adresář s uživatelským nastavením

C:\Documents and Settings\user\Data aplikací\.winstrom
nebo
C:\Users\user\Application Data\.winstrom

Adresář s temp soubory (online výpisy, výpisy API, odeslané isdoc, pdf, apod.)

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\winstrom-user

Linux

Adresář s aplikací

/usr/share/flexi/

Adresář s PostgreSQL

/usr/lib/postgresql/8.3/
nebo
/usr/lib/pgsql/

Adresář s Flexi-server.xml

/etc/flexi/flexi-server.xml

Adresář s daty firmy (PostgreSQL)

/var/lib/flexi/
nebo
/var/lib/pgsql/ nebo
/var/lib/winstrom/

Adresář s konfiguracemi

/etc/flexi/ a soubor /etc/default/flexi

Adresář se zálohami

$HOME/zálohy WinStromu

Adresář s uživatelským nastavením

$HOME/.winstrom/

Adresář s temp soubory (online výpisy, výpisy API, odeslané isdoc, pdf, apod.)

/tmp/winstrom-user nebo /var/tmp/winstrom-user

Mac OS X

Adresář s aplikací

/Applications/FlexiBee.app/

Adresář s PostgreSQL

/Library/WinStrom-PostgreSQL

Adresář s Flexi-server.xml

/Library/Application Support/Flexi/Data/flexi-server.xml

Adresář s daty firmy (PostgreSQL)

/Library/Application Support/Flexi/Data

Adresář s konfiguracemi

/Library/Application Support/Flexi/Default

Adresář se zálohami

$HOME/zálohy WinStromu

Adresář s uživatelským nastavením

$HOME/.winstrom/

Adresář s temp soubory (online výpisy, výpisy API, odeslané isdoc, pdf, apod.)

$TMPDIR/winstrom-user

Našli jste odpověď?