Získání položek dokladů

API mi na faktuře vydané nevypisuje položky. Jak získám položky dokladů?

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud chcete doplnit do výpisu dokladů i položky, je potřeba doplnit parametr relations=polozkyDokladu.

ABRA Flexi při výpisu dat z jedné evidence umožňuje do výpisu doplnit i subevidence (vazby 1:N nebo M:N). Je to například právě faktura a její položky. Pro vnoření subevidence se používá parametr relations s uvedením, kterou subevidenci chcete do výstupu doplnit.

Seznam všech subevidencí, které je možné vkládat, získáte doplněním /relations za název evidence (např. https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/relations).

V parametru relations se pak používá sloupec uvedený jako identifikátor (např. polozkyDokladu).

Ukázka:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml – výpis faktur bez položek https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?relations=polozkyDokladu – výpis faktur s položkami https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?relations=p
Dostali jste odpověď na svou otázku?