Snahou při implementaci ABRA Flexi Serveru bylo, aby byl co nejvýkonnější. Nicméně existuje několik faktorů, které mohou výkon ovlivňovat.

První spuštění

První požadavek, který ABRA Flexi obslouží, trvá delší dobu (až 20 sekund). Je totiž nutné, aby nastartovalo účetní jádro. Další požadavky jsou již výrazně rychlejší. Nicméně i tak je potřeba nechat ABRA Flexi trošku „zahřát“, protože využívá technologii Just-In-Time překladače, který optimalizuje kód podle způsobu, jakým s ním komunikujete.

Softwarové optimalizace

Když komunikujete s ekonomickým systémem, je vhodné používat různé optimalizace:

 • Každý požadavek je autorizovaný. Proto rovnou posílejte autorizační údaje a nečekejte až ABRA Flexi vrátí informaci o nutnosti autorizovat a v dalším požadavku zašlete autorizační údaje.

 • Když vypisujete data, můžete určovat úroveň detailu. Nejvyšší rychlost získáte pomocí ?detail=custom:.... Uveďte pouze to co potřebujete..

 • Pokud vypisujete velké množství dat a nepotřebujete externí identifikátory, vypňete je pomocí ?no-ext-ids=true.

 • Nepoužívejte výpis všech relací (?relations=all). Vždy si vypište pouze ty, které opravdu potřebujete.

 • Pokud potřebujete vypsat např. všechny přílohy pro položky ceníku, použijte výpis relace příloh. Můžete tím získat vyšší rychlost.

 • Zkontrolujte si, že nevoláte stejné URL vícekrát v rámci jednoho požadavku (je to překvapivý, ale velmi častý jev).

 • Pokud potřebujete zjistit počet záznamů, použijte ?add-row-count=true a nenačítejte všechny záznamy.

 • Seskupujte podobné požadavky do jednoho. Pokud potřebujete načíst tři položky ceníku, použijte jeden požadavek a načtěte si všechny záznamy najednou.

Hardwarové optimalizace

Pokud začínáte narážet na výkonnostní problémy a aplikace je již maximálně optimalizovaná, doporučujeme tyto kroky:

 • Především kontaktujte naší technickou podporu, abychom Vám poradili, které kroky realizovat.

 • Mějte databázi a ABRA Flexi Server na jednom fyzickém stroji. Síťová komunikace s databází snižuje výkon.

 • Zkontrolujte, že systém má dostatek paměti.

 • Optimalizujte databázi PostgreSQL.

 • Zvyšte výkon disků.

 • Přidejte další procesory.

Našli jste odpověď?