Při ukládání dat je prováděna validace. Chyby mohou být tří typu:

 • chyba: záznam kvůli této chybě nejde uložit a operace byla zrušena

 • varování: při ukládání se objevil problém, ale záznam byl uložen.

 • informace: doplňující informace pro uživatele. Záznam byl uložen.

Ukázka chyby při ukládání:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <success>true</success>
 <result>
  <id>105</id>
  <warnings>
   <warning for="radekDph">Z&#xE1;znam nem&#xE1; vypln&#x11B;n &#x159;&#xE1;dek DPH a proto nebude doklad za&#xFA;&#x10D;tov&#xE1;n.</warning>
  </warnings>
  <infos>
   <info> Do&#x161;lo k automatick&#xE9;mu v&#xFD;b&#x11B;ru v&#xFD;robn&#xED;ho &#x10D;&#xED;sla.</info>
  </infos>
 </result>
 <result>
  <id>103</id>
 </result>
</winstrom>

Pokud aplikace narazí na chybu, je zpracování okamžitě ukončeno. U varování a informací je proveden kompletní import a následně jsou vráceny všechny chybové stavy. Pokud chcete, aby i v případě varování nedošlo k uložení dat, přidejte do URL parametr: „?fail-on-warning=true„.

Pokud chcete zvalidovat záznam a nechcete jej při tom ukládat (tzv. dry-run), přidejte do URL parametr „?dry-run=true„.

Našli jste odpověď?