Když pracujete s REST API a potřebujete zkontrolovat, zda jsou všechna data v pořádku, pokud uživatel změnil nějakou hodnotu, která ovlivňuje jinou (např. typ dokladu a zaúčtování) a nebo potřebujete spočítat výslednou cenu při objednávce, můžete použít režim testovacího uložení.

Při uložení přidejte parameter ?dry-run=true. Výsledkem bude, že se záznam neuloží, ale jen se provedou validace. Navíc získáte v tagu výslednou reprezentaci záznamu tak, jak by vypadal, kdyby jste jej nyní uložili.

Ukázka výsledného XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<winstrom version="1.0">
<success>true</success>
<warnings> <warning for="firma">Nebyl určen příjemce a tak nebude doklad zaúčtován.</warning>
<warnings>
<result>
<content>
<!-- Doklady faktur -->
<faktura-vydana>
<!-- ID (celé číslo) - -->
<id>-1</id>
<!-- Interní číslo (řetězec) - max. délka: 20 -->
<kod>00000041/09</kod>
<!-- Variabilní symbol (řetězec) - -->
<varSym>0000004109</varSym>
<!-- Vystaveno (datum) - -->
<datVyst>2009-08-12+02:00</datVyst>
...
</faktura-vydana>
</content>
</result>
</winstrom>

V tomto případě došlo i k přidělení čísla dokladu. Nicméně číslo bylo hned uvolněno k dalšímu použití a tak je možné, že při skutečném uložení získá dokument jiné číslo. Je zde také ukázka validačního upozornění.

Výstup je možné zpracovávat také ve formátu JSON.

Našli jste odpověď?