Záznamy lze samozřejmě řadit. Seznam hodnot, podle kterých lze řadit, je závislé na konkrétní evidenci.

Řazení je řízeno parametrem URL order. Tento parameter lze uvést opakovaně.

Ukázka: /c/firma/adresar?order=nazev

Lze řídit, zda řadit sestupně (order=nazev@A) nebo vzestupně (/c/firma/adresar?order=nazev@D).

Kvůli kompatibilitě s některými implementacemi, lze také použít parametr sort a dir (nabývá hodnot ASC a DESC).

Pokud parametr order není uveden je výchozí řazení dle ID. Některé evidence mají výjimku, například doklady jsou před ID řazeny ještě dle datVyst sestupně, měnové kurzy se řadí dle platiOdData sestupně a dle mena vsestupně.

API dále umožňuje řazení podle relačních vlastností z 1. úrovně, tj. lze zadat například ?order=stredisko.nazev

Našli jste odpověď?