Přes REST API je možné i zakládat firmy či obnovovat ze zálohy.

PUT /admin/zalozeni-firmy

Při zakládání firmy lze uvést tyto parametry:

?name=Firma

Název nově zakládané firmy

?use-demo=true

Nově založená firma má být naplněna demo daty (pouze pro kombinaci CZ a PODNIKATELE+PU)

?country=CZ

Legislativa nově založené společnosti (viz níže)

?org-type=PODNIKATELE+PU

Typ organizace nově založené společnosti (viz níže)

?ic=123

IČO společnosti, které má být použito pro základní nastavení (plátce DPH, sídlo, spisová značka, …)

?vatid=CZ456

daňové identifikační číslo společnosti

Povinným údajem je pouze name. Pokud nevyhovují výchozí hodnoty, je třeba uvést i country a org-type. Pokud je uvedeno i ic, při zakládání firmy se doplní některé další údaje z ARESu.

Možné hodnoty parametrů jsou:

?country=

CZ

Česká republika

SK

Slovenská republika

Pro country=CZ:

?org-type=

PODNIKATELE+PU

Podnikatelé – podvojné účetnictví

PODNIKATELE+DE

Podnikatelé – daňová evidence

NEZISKOVE

Neziskové organizace

ROZPOCTOVE

Příspěvkové organizace

Pro country=SK:

?org-type=

PODNIKATELIA+PU

Podnikatelé – podvojné účetnictví

Jako obvykle, pozor na to, že hodnoty musí být v URL správně zakódovány. Odpověď v případě úspěšně založené firmy je 201 a URL firmy v hlavičce Location.

Našli jste odpověď?