Pomocí REST API lze získat zálohu firmy takto:

GET /c/db_nazev/backup

  • uvedete-li hlavičku Accept, musí nabývat hodnoty application/x-winstrom-backup (případně application/octet-stream).

Firmu lze ze zálohy pomocí REST API i obnovit:

PUT /c/db_nazev/restore?name=Firma

  • parametr name je volitelný,

  • v těle požadavku musí být záloha firmy,

  • uvedete-li hlavičku Content-Type, musí nabývat hodnoty application/x-winstrom-backup (případně application/octet-stream).

Pozor: obnovovaná firma nesmí existovat, při obnovení bude založena. Pokud již firma existuje, server vrátí výsledek Company 'restored_company' already exists. Pokud uvedete v identifikátoru firmy nepovolený znak, dojde k přesměrování na URL s platným identifikátorem.

Při obnovení ze zálohy je také možné firmu oznčit jako testovací a vypnout funkce, které nejsou při testování žádoucí.

Obnovení testovací firmy

Pokud chceme obnovit firmu jako testovací, je nutné do URL adresy přidat parametr forTesting=1 (např. PUT /c/db_nazev/restore?name=Firma&forTesting=1).

V tomto režimu je navíc možné specifikovat, které funkce mají být vypnuty. Implicitně (při neuvedení) mají parametry hodnotu 1 při níž dochází k vypnutí odpovídající funkce. Pokud nemá k vypnutí dojít, uveďte parametr s hodnotou 0.

Funkce, které je možné vypnout:

disableEet

Dojde k vypnutí odesílání zpráv do EET. Ve všech platnostech nastavení firmy dojde ke změně vlastnosti Mód komunikace (na záložce Automatické operaceEET) na hodnotu Vypnuto.

disableAutoSendMail

Vypne automatické odesílání mailů. Ve všech platnostech nastavení firmy dojde ke změně vlastnosti Automaticky odesílat doklady mailem (na záložce Ostatní) na hodnotu Neodesílat.

disableWebHooks

Odregistruje všechny Web Hooky, které jsou ve firmě registrovány.

skipZurnal

Volitelný parametr - neobnovit historii změn

skipChangelog

Volitelný parametr - neobnovit historii Changes API

URL pak může vypadat například /c/db_nazev/restore?name=Firma&forTesting=1&disableAutoSendMail=0&skipZurnal

Našli jste odpověď?