Základem komunikace s ABRA Flexi je ABRA Flexi XML. Ta může být ve formátu XML nebo JSON. V obou případech je pak struktura shodná. Rozdíl je jen ve způsobu uložení atributů do JSON. Jsou pak uloženy jako záznam s zavináčem: @rowCount.

Důležitou vlastností pro ABRA Flexi XML je inkrementální aktualizace, požadované atributy, identifikátory záznamů a typy proměnných.

Velikosti písmen

Velikosti písmen v názvech tagů a atributů jsou ignorovány a tak je možné používat libovolnou kombinaci.

Používané atributy

Přehled atributů, které daná evidence podporuje se podívejte buď do ukázkového XML (první záznam je vždy okomentovaný) nebo do dokumentace u konkrétní evidence. Všechny atributy mají vnitřní vazby a tak není nutné uvádět všechny atributy, protože ostatní se buď automaticky dopočtou, jsou převzaty z typu dokladu a nebo jsou určeny jinou vazbou (např. u faktury vybráním firmy dojde k vyplnění i IČO, adresy apod.).

Našli jste odpověď?