Typy proměnných jsou používány při exportu a importu do XML či JSON a při filtraci.

Strojový název

Název

Poznámka

Ukázka

string

Řetězec

Kódování je unicode. Lze tedy použít libovolný znak.

šílený koníček
こちらは田中さんです

integer

Celé číslo

Musí být bez mezer. Jde o znaménkový 4bajtový integer, ovšem rozsah může být omezený (viz přehled položek dané evidence)

12

numeric

Desetinné číslo

Musí být bez mezer, oddělovačem desetinných míst je tečka. Jde o 8bajtový double, ovšem rozsah může být omezený (viz přehled položek dané evidence)

12.5

date

Datum

Datum ve formátu YYYY-MM-DD; lze zadat i časovou zónu (YYYY-MM-DDZZZ), ale ta bude ignorována.
ZZZ je označení časové zóny (Z nebo +HH:MM nebo -HH:MM).

  • Podporované formáty vycházejí z W3C specifikace.

  • Pro filtraci je možné použít pouze zápis bez časové zóny.

1980‑05‑06
2015‑01‑30Z
2008‑09‑01+02:00

datetime

Datum + čas

Datum a čas ve formátu YYYY-MM-DD'T'HH:MM:SS.SSS; lze zadat i časovou zónu (YYYY-MM-DD'T'HH:MM:SS.SSSZZZ), ale ta bude ignorována.
ZZZ je označení časové zóny (Z nebo +HH:MM nebo -HH:MM).

  • Podporované formáty vycházejí z W3C specifikace.

  • Pro filtraci je možné použít pouze zápis bez časové zóny.

1980‑05‑06
1980‑05‑06T12:30:12
2015‑01‑30T22:55:33Z
2008‑09‑01T17:18:14+02:00
2008‑09‑01T17:18:14.075+02:00

logic

Logická hodnota

boolean

true
false

select

Výběr jedné z hodnot

Výběr jedné z hodnot. Je reprezentován jako řetězec.

typVztahu.odberDodav

relation

Vazba mezi daty

Vstupem je záznam z jiné evidence (přehled typů identifikátorů)

123
code:CZK

Našli jste odpověď?