V případě importu dokladů s položkami s vazbou na ceník lze aktivovat režim individuálních kódů odběratele / dodavatele. V tomto režimu lze na všech položkách dokladu ve vazbách na ceník použít místo obvyklého kódu zadaného prefixem „code:“ také individuální kód odběratele (resp. dodavatele).

Individuální kód je třeba také uvádět s prefixem „code:“ a musí být pro daného odběratele / dodavatele unikátní.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0" article-individual-codes="true">
<objednavka-prijata>
<kod>OBP0004/2014</kod>
<datVyst>2014-02-17</datVyst>
<firma>code:FLEXIBEE</firma> &#x22EE;
<polozkyObchDokladu>
<objednavka-prijata-polozka>
<typPolozkyK>typPolozky.katalog</typPolozkyK>
<mnozMj>1.0</mnozMj>
<sklad>code:SKLAD</sklad>
<cenik>code:S001</cenik>
<!-- vyhledávání primárně dle kódu v individuálním ceníku odběratele -->
</objednavka-prijata-polozka>
</polozkyObchDokladu>
</objednavka-prijata>
</winstrom>

Při vytváření objednávky se vyhledává položka nejprve v individuálním ceníku odběratele „FLEXIBEE“ podle kódu „S001„. Pokud v individuálním ceníku takový záznam neexistuje, pokračuje vyhledání ceníkové položky standardním způsobem.

Našli jste odpověď?