Při exportu XML ze systému se vyexportuje mnoho polí. Nicméně mnoho z nich je jen pro čtení (např. aktuální průměrná cena skladu) a tak je nelze modifikovat. Současně není nutné uvádět spoustu hodnot, protože jsou buď výchozí a nebo jsou brány z typu dokladu.

Při tvorbě XML se řiďte těmito pravidly:

  • obvykle platí, že je nutné vyplňovat jen ty údaje, které musíte zadat v aplikaci při ručním zakládání záznamu.

  • některé položky je ovšem potřeba uvést, protože aplikace nabídne jejich výchozí hodnotu, ale v importech je nutné je uvést.

  • téměř vždy je povinná položka typ dokladu ( <typDokl/> ). Ta určuje, jakého typu daný doklad je (např. faktura, záloha apod.).

  • je nutné uvádět jen hodnotu v tagu (bez atributů). Atributy ref a showAs jsou ignorovány a v exportu jsou jen pro snažší vizualizaci uživateli

  • při navázání na další systém je potřeba uvádět identifikátory. Ty mohou být různých typů (code:, ext:, ean:, …)

  • v závislosti na typu dokladu se Vám může stát, že je jednou nutné nějaký atribut uvádět a jindy ne

Našli jste odpověď?