Při vytváření záznamů dochází k vyplnění výchozích hodnot. Stačí tedy vyplňovat jen ty údaje, které chcete měnit a u ostatních zachovat výchozí hodnoty. Některé položky ovšem závisí na položkách jiných (např. typ dokladu nebo stát DPH určuje sazby DPH). Proto se v aplikaci vytvoří strom závislých položek a hodnoty jsou aplikovány tak, aby hodnota, která ovlivňuje jinou byla nastavena první. Pak dojde k nastavení závislé položky. V opačném pořadí by totiž došlo k přepsání hodnoty.

Díky této vlastnosti nezáleží na pořadí v jakém jsou atributy uvedeny v XML souboru. Na pořadí jednotlivých záznamů záleží (např. založení firmy do adresáře a následné objednávky).

Efekt ovlivňování položek také může mít za následek, že dojde i ke změně hodnoty, která není při inkrementální aktualizaci explicitně měněna.

Při ukládání záznamu je provedena validace záznamu a na případné chyby, upozornění nebo jen informační okna je volající upozorněn.

Našli jste odpověď?