Každý záznam v ABRA Flexi obsahuje atribut datum poslední změny (lastUpdate). Ten umožňuje detekovat, že byl záznam v ABRA Flexi modifikován. Tato hodnota je také používána u rozhraní ABRA Flexi Sync k rozpoznání změn.

Tento atribut lze používat i při filtraci.

Pozor: ke sledování změn je lepší použít samostatnou funkci, kterou ABRA Flexi nabízí.

Našli jste odpověď?