DPH je jednou z věcí, kterou ABRA Flexi dokáže vypočítat sám. Nicméně existuje několik metod výpočtu (tzv. shora a zdola) a také jej ovlivňuje zaokrouhlování. Proto má ABRA Flexi několik metod pro ovlivňování DPH.

Vždy platí, že DPH u položkového dokladu je součtem DPH jednotlivých položek a na výsledek je aplikováno zaokrouhlení.

To zda se má DPH výpočítat shora nebo zdola se řídí tím, které parametry uvedete (např. základ → dojde k výpočtu DPH a výsledku). Můžete také uvést všechny parametry a ABRA Flexi uvede jejich kontrolu.

Kontrolní výpočty

ABRA Flexi při výpočtech kontroluje vzájemné vazby mezi položkami. Musí platit tato pravidla (mohou se lišit o zaokrouhlování):

  • sumDphCelkem = sumDphSniz + sumDphZakl

  • sumCelkem = sumOsv + sumZklSniz * sazbaDphSniz + sumZklZakl * sumDphZakl

  • sumCelkZakl = sumZklZakl * sumDphZakl

  • sumCelkSniz = sumZklSniz * sumDphSniz

  • sumZklCelkem = sumOsv + sumZklSniz + sumZklZakl

Pokud tedy ABRA Flexi vypíše chybu: Zadaná hodnota [9999.99] vlastnosti [sumCelkem] se liší od vypočtené hodnoty [9999.99] znamená to, že jste tyto kontrolní mechanizmy nedodržely. Obvykle se jedná o chybný výpočet DPH a nebo chybu vstupních dat.

Obvykle stačí uvádět pouze základy a nechat vše ostatní ABRA Flexi dopočítat.

To samé pak platí o měně, kde navíc musí odpovídat i hodnoty mezi základní měnou a měnou. ABRA Flexi v těchto případech lehce upraví kurz, aby se zamezilo zaokrouhlovací chybě.

  • sumDphCelkemMen = sumDphSnizMen + sumDphZaklMen

  • sumCelkemMen = sumOsvMen + sumZklSnizMen * sazbaDphSniz + sumZklZaklMen * sumDphZakl

  • sumCelkZaklMen = sumZklZaklMen * sumDphZakl

  • sumCelkSnizMen = sumZklSnizMen * sumDphSniz

  • sumZklCelkemMen = sumOsvMen + sumZklSnizMen + sumZklZaklMen

Našli jste odpověď?