Při importu lze jedním elementem aktualizovat více záznamů zároveň. Takto se například přidá všem položkám ceníku s dodavatelem FIRMA štítek VIP:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <cenik filter="dodavatel = 'code:FIRMA'">
  <stitky>VIP</stitky>
 </cenik>
</winstrom>

Atribut filter určuje záznamy z dané evidence (zde cenik), na kterých se operace provede. Filtrační jazyk je stejný jako v REST API.

Dávkové zpracování funguje tak, jako by namísto jediného elementu cenik s atributem filter byly uveden elementy cenik pro všechny záznamy, které odpovídají dané podmínce. Jediným rozdílem je, že při dávkových operacích se úplně ignorují elementy id.

Pro zadání dávkové operace lze samozřejmě použít i formát JSON:

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "faktura-vydana": {
      "@filter": "stitky='code:OVERENO'",
      "@action": "lock"
    }
  }
}

Tímto příkladem by došlo k vyvolání akce lock nad všemi záznamy evidence faktura-vydana, které mají přiřazen štítek OVERENO.

Našli jste odpověď?