Dávkové operace

Aktualizace více záznamů zároveň

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Při importu lze jedním elementem aktualizovat více záznamů zároveň. Takto se například přidá všem položkám ceníku s dodavatelem FIRMA štítek VIP:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <cenik filter="dodavatel = 'code:FIRMA'">
  <stitky>VIP</stitky>
 </cenik>
</winstrom>

Atribut filter určuje záznamy z dané evidence (zde cenik), na kterých se operace provede. Filtrační jazyk je stejný jako v REST API.

Dávkové zpracování funguje tak, jako by namísto jediného elementu cenik s atributem filter byly uveden elementy cenik pro všechny záznamy, které odpovídají dané podmínce. Jediným rozdílem je, že při dávkových operacích se úplně ignorují elementy id.

Pro zadání dávkové operace lze samozřejmě použít i formát JSON:

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "faktura-vydana": {
      "@filter": "stitky='code:OVERENO'",
      "@action": "lock"
    }
  }
}

Tímto příkladem by došlo k vyvolání akce lock nad všemi záznamy evidence faktura-vydana, které mají přiřazen štítek OVERENO.

Dostali jste odpověď na svou otázku?